Serveis

   Serveis Especialitzats: 
 •         Nutrició clínica i hospitalària
 •         Valoracions nutricionals
 •         Nutrició enteral i parenteral
 •         Programes d’educació alimentària
 •         Restauració col.lectiva
 •         Test alcat (anàlisis d’ intolerància alimentaria
  Dietètica: 
 •         Infància
 •         Adolescència
 •         Dona en edat fèrtil
 •         Gestació i lactància
 •         Alimentació i esport
 •         Edat avançada
  Dietoteràpia: 
 •         Sobrepés i obesitat
 •         TCA; comportament alimentàri
 •         Diabetes mellitus
 •         Dislipèmies; colesterol, hipertensió,...
 •         Disfunció tiroidea
 •         Malalties renals
 •         Anèmies nutricionals
 •         Oncologia
 •         Malalties cardiovasculars
 •         Osteoporosis
 •         Malaltia reumàtica
 •         Malalties pneumològiques
 •         Transtorns digestius; post-operatoris,...


No hay comentarios:

Publicar un comentario